Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 202 : Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” – stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udz : Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego organizuje konkurs fotograficzny poświęcony tematyce unijnej pn. „Tu jest moje mi : Zakończyła się ocena wniosków złożonych w naborze 10.07-04.09.2020 r. Łącznie wpłynęło 23 wnioski w sześciu przedsięwzięciach. : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałe : Zakończyła się ocena wniosków w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudni : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 10 lipca 2020 roku do 04 września 2020 roku będzie można składać wnioski o dofi : W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 3 września 2020 r. poświęcone możliwościom pozys : Szanowni Państwo, zapraszamy do podzielenia się opinią na temat aktywności społecznej i relacji miedzy ludźmi w Państwa miejscu zamieszkania. Badanie prowadzone

Nasze Imprezy

Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Restrukturyzacja technologiczna obiektu chowu i hodowli ryb

Operacja polega na restrukturyzacji technologicznej oczyszczania wody w dwóch kompleksach recyrkulacyjnych hodowli ryb poprzez zamianę nieefektywnej technologii sedymentacji zawiesiny w wydzielonych częściach basenów hodowlanych na mechaniczne filtry mikrosita, w których zawiesina oddzielana jest od wody mechanicznie i usuwana poza recyrkulację.

Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z małą architekturą w wpisanym do rejestru zabytków parku w Wiatrołomie.

W ramach operacji planuje się wykonać zagospodarowanie terenu parku w Wiatrołomie, który znajduje się w rejestrze zabytków. Ma ono polegać na odbudowie ścieżek spacerowych po obu stronach cieku wodnego przebiegającego przez park wraz z utworzeniem na szlakach miejsc odpoczynku w postaci ławeczek, ławkostołów oraz wiat drewnianych.

Dieta bogatsza w rybę

Dieta bogatsza w rybę – impreza plenerowa promująca znaczenie spożycia ryb śródlądowych i obszaru LSROR oraz utworzenie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży z zakresu wędkarstwa, tradycji rybackich i zdrowego odżywiania.

Wzmocnienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Jeleń w Bytowie

Operacja obejmuje zagospodarowanie terenu nad jez. Jeleń w Bytowie elementami infrastruktury turystycznej, placem zabaw oraz remont i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zaplecza sanitarnego.

Przebudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Niepoględzie, gmina Dębnica Kaszubska

Przedmiotem projektu jest przebudowa starego budynku magazynowego, odwodnienie boiska sportowego oraz organizacja imprezy promującej obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie.