ZARZĄD:

Prezes -

Tomasz Mariusz Czechowski – Wiceprezes

Rafał Mariusz Sztobnicki – Wiceprezes

Zdzisław Ardzijewski – Sekretarz

Jerzy Lewi Kiedrowski – skarbnik


KOMISJA REWIZYJNA:

Henryk Ganżumow  – Przewodniczący

Bogdan Michalak – Z-ca Przewodniczącego

Piotr Kluk - Członek


RADA:

Grzegorz Dziewański – Przewodniczący

Małgorzata Zielonka - Zastępca Przewodniczącego Rady

Marta Muchowska-Narloch

Rafał Stoltman

Iwona Piecek

Andrzej Garstka

Agnieszka Ciszewska

Marcin Heron

Tadeusz Pierzgalski

Piotr Kwasigroch

Bożena Kacperska

Ewelina Szreder

Lilianna Grosz

Tomasz Zacholski

Krzysztof Pietrzak