Najnowsze Wiadomości :
: Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród : W sobotę, 23 marca 2024 roku w godzinach 10:00-17:00 odbędzie się Jarmark Wielkanocny w kaszubskiej odsłonie pn. Jastrowi môltёch. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na spotkanie online poświęcone konkursowi "Nowy AKUMULA : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone uzyskaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarcz : Szanowni Państwo w związku z przeprowadzaniem przez RLGD PB na początku każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego : Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 lutego 2024 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podjęła realizację bezpłatnych usług w ramach Lokalnego Punktu Informacyjn : W wtorek 30 stycznia br. obyło się drugie spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne z przedstawicielami sektora rybackiego, wędkarzami oraz przedstawicielami miaste : Jest nam miło poinformować Państwa, że we wtorek 30 stycznia br. obędzie się kolejne spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne ”on-line” z przedstawicielami sektora : W dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia br. odbyło się ostanie w tym roku posiedzenie Zarządu. W trakcie obrad podsumowano bieżący rok, także całą perspektywę wdrażan : Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniem za d

Nasze Imprezy

Uroczyste Spotkanie ...
W dniu 15 grudnia Starostwo Powiatowe w Bytowie wraz z ...
Read more
Wiosenne porządki i ...
Stało się już tradycją, wzorem roku ubiegłego ...
Read more
Spinningowe Zawody ...
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" była ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

W dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia br. odbyło się ostanie w tym roku posiedzenie Zarządu. W trakcie obrad podsumowano bieżący rok, także całą perspektywę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w bieżącym okresie programowania.

Z dniem 31 grudnia kończy się okres wdrażania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w perspektywie finansowej 2014-2020, tym samym kończy się okres realizacji obecnej strategii.

W trakcie jej wdrażania wykorzystano blisko 100% środków, dokonano wielu aktualizacji w celu realizacji projektów, które najbardziej efektywnie wpisywały się w rozwój obszaru objętego strategią, służyły rzeczywistym potrzebom zgłaszanym przez beneficjentów.

W całym okresie na realizację projektów z zakresu: rozwoju szerokopojetej działalności rybackiej i akwakultury, ochrony środowiska i zasobów wodnych, odnawialnych źródeł energii, rozbudowy szlaków turystycznych towarzyszących szalkom wodny, promocję rybactwa i tradycji z nim powiązanych, budowę rozbudowę, modernizację obiektów powiązanych z rybactwem wydatkowano kwotę blisko 12 mln zł z udzielonego wsparcia w ramach realizacji PO RYBY 2014-2020.

To niewątpliwie istotne wsparcie dla obszaru objętego LSR w mijającym okresie programowania.

Obecnie trwają prace nad nową strategią. Z uzyskanych z Departamentu Rybołówstwa MRiRW informacji wiemy już, że prawdopodobny termin ogłoszenia konkursu na wsparcie przygotowawcze (dotacja na opracowanie LSR) będzie miało miejsce w lutym 2024 roku, a następnie ogłoszenie naboru na realizację LSR w perspektywie finansowanej wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury w latach 2021-2027.

Zarząd podsumował stan prac nad strategią na obecnym etapie.

Przypomnijmy, że do posiedzenia Zarządu w dni 8 listopada wykonawca w ramach przyjętego scenariusza prac nad strategią, wyłonił tzw. grupy robocze w poszczególnych gminach objętych strategią, interesariuszy i liderów, przeprowadził, warsztaty diagnostyczne w ramach, których zdefiniowano mocne i słabe strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla realizacji działań i projektów w ramach nowej LSR. Rozpoczęto także badanie ankietowe za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz ankiet przesłanych bezpośrednio do liderów. Badanie miało trwać do dnia 19 listopada, badanie przedłużono o jeden tydzień z uwagi na możliwość pozyskania większej ilości ankiet.

W toku konsultacji prac nad strategią wykonawcy z Zarządem uzgodniono, że należy przeprowadzić kolejne spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne z kluczowym sektorem – sektorem rybackim i wędkarzami. Spotkanie odbyło się w dniu 24 listopada br. w siedzibie RLGD PB. Spotkanie poprowadzili autorzy strategii reprezentujący firmę Open The Box/Fundacja Miasto, Panowie Jakub Jaźwiec i Piotr Górka. Rybacy i wędkarze w sposób precyzyjny przedstawili diagnozę szans i zagrożeń w rozwoju branży rybackiej i wędkarstwa. Padły też konkretne propozycje realizacji tzw. dobrych projektów.

Obecnie wykonawcy realizują zadnia związane z zestawianiem propozycji kluczowych projektów i kompleksowej diagnozy obszaru, która będzie przedmiotem kolejnych konsultacji z Zarządem i przedstawicielami poszczególnych sektorów (społecznego, gospodarczego, rybackiego i wędkarzami).

W toku dalszych obrad przeanalizowano stan finansów RLGD PB i wyznaczono podstawowe kierunki działań stowarzyszenia w roku 2024.

Zarząd pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym wszystkim swoim członkom i mieszkańcom obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie w nadchodzącym Nowym 2024 Roku.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież