Najnowsze Wiadomości :
: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie : W dniu 29 października 2021 r. (piątek) w budynku Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zeb : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line  : Zapraszamy wszystkich producentów produktów lokalnych i rękodzieła z terenu województwa pomorskiego na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Producentów Produ : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §12 ust. 5 i §13 ust.. 13, lit. f i g Statutu Stowarzyszenia Rybacka : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium „Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. : W dniu 07 października 2021 r. nowowybrany Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" odbył swoje pierwsze posiedzenie. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W dniu 24 września 2021r. w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowski : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

W dniu 07 października 2021 r. nowowybrany Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" odbył swoje pierwsze posiedzenie.

W obradach uczestniczyli także zaproszeni przez Prezesa Romana Ramiona goście: Pan Grzegorz Dziewański Przewodniczący Rady RLGD PB, Pan Piotr Kluk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RLGD PB, Pan Jan Klasa Wójt Gminy Czarna Dąbrówka oraz Pan Roman Sobolewski projektant budowlany.
Prezes Roman Ramion otwierając pierwsze posiedzenia Zarządu stwierdził, że jest to dla niego bardzo ważna w życiu chwila, i że jest niezmiernie zadowolony z obecności zaproszonych gości.
Obrady dotyczyły w dużej mierze kwestii związanych z projektowaną rozbudową Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Banku genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem".
Poruszono także kwestię konieczności zwiększenia liczby członków Rady podejmując decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RLGDP, na którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające jej skład.
Termin NWZC wyznaczono na 29 października br., obrady rozpoczną się o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Łupawsku.
Zarząd podjął też pierwszą uchwałę przyjmując do grona Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" 7 nowych członków.
Miłym akcentem na zakończenie obrad Zarządu był poczęstunek przygotowany przez Pana Grzegorza Dziewańskiego Przewodniczącego Rady i równocześnie
Prezesa Gospodarstwa Rybackiego Bytów Sp. z o. o. Były to pyszne pstrągi wędzone i przekąska z pstrąga na zimo wg jego autorskiego przepisu.

 • IMG_1606
 • IMG_1608
 • IMG_1610
 • IMG_1611
 • IMG_1612
 • IMG_1613
 • IMG_1614
 • IMG_1615
 • IMG_1616
 • IMG_1618
 • IMG_1619
 • IMG_1620
 • IMG_1621
 • IMG_1622
 • IMG_1623
 • IMG_1624
 • IMG_1625

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież