Najnowsze Wiadomości :
: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie : W dniu 29 października 2021 r. (piątek) w budynku Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zeb : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line  : Zapraszamy wszystkich producentów produktów lokalnych i rękodzieła z terenu województwa pomorskiego na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Producentów Produ : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §12 ust. 5 i §13 ust.. 13, lit. f i g Statutu Stowarzyszenia Rybacka : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium „Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. : W dniu 07 października 2021 r. nowowybrany Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" odbył swoje pierwsze posiedzenie. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W dniu 24 września 2021r. w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowski : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

W dniu 24 września 2021r. w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”.

W porządku obrad mieściły się sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2020 oraz podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udzieliło również absolutorium Zarządowi.

Ważnym punktem obrad był wybór nowego składu organów Stowarzyszenia RLGD PB. Przegłosowano uchwały dotyczące wyboru Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB, w tym Prezesa, członków Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia RLGD PB.

Wybrano następujący skład poszczególnych organów:

Zarząd:

 • Roman Ramion - Prezes
 • Katarzyna Sielewicz - Wiceprezes
 • Tomasz Czechowski - Wiceprezes
 • Jerzy Lewi Kiedrowski - Skarbnik
 • Jan Prądzyński – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 • Piotr Kluk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Krzysztof Barabasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Józef Gostomczyk – Członek
 • Rada RLGD-PB:
 • Grzegorz Dziewański - Przewodniczący Rady
 • Rafał Stoltman - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Marta Muchowska-Narloch - Członek
 • Bożena Kacperska - Członek
 • Tomasz Zacholski - Członek

 • IMG_1587
 • IMG_1588
 • IMG_1589
 • IMG_1590
 • IMG_1592
 • IMG_1593
 • IMG_1595
 • IMG_1596
 • IMG_1597
 • IMG_1598

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież