Najnowsze Wiadomości :
: W dniu 09 sierpnia 2022 r. zakończyła się ocena i wybór do dofinansowania przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” wniosków złożonyc : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne 19 sierpnia 2022 r. poświęcone zagadnieniom : Zapraszamy serdecznie miłośników pieszych wędrówek 17 sierpnia 2022 r. na spacer z przewodnikiem, organizowany w ramach prowadzonego Punktu Informacji Turystycz : W środę 20 lipca br. na stanicy wędkarskiej Koła PZW Bytów nad jeziorem Jeleń miała miejsce uroczystość przekazania przez Starostę Bytowskiego wyspecjalizowanej : W niedzielę 17 lipca (wczoraj) miała miejsce bardzo miła uroczystość, Koło PZW Lipień z Czarnej Dąbrówki  świętowało swoje 45-lecie funkcjonowania. : Uroczyste przekazanie łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bytowskiego działającej przy Kole PZW „Karaś” w Miastku : Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne umawianie terminów: : Dnia 2 lipca na stanicy wędkarskiej przy jeziorze Jeleń Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bytowie zorganizował zakończenie młodzieżowej szkółki wędka : Podziękowania od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku za pomoc w organizacji i wsparcie festynu integracyjnego "Dzień z Wędką" : 18 czerwca 2022 roku Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie wsparła organizację imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych w Czarnej Dąbrówc

Nasze Imprezy

Byliśmy na obchodach ...
W niedzielę 17 lipca (wczoraj) miała miejsce bardzo miła ...
Read more
Udzieliliśmy wsparcia na ...
Dnia 2 lipca na stanicy wędkarskiej przy jeziorze Jeleń ...
Read more
Wielkie Rybobranie 2022
18 czerwca 2022 roku Rybacka Lokalna Grupa Działania ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek) pierwszy termin o godz. 1445 drugi termin o godz. 1500

w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie (sala widowiskowa), Trzebielino, ul. Pomorska 24 , odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków RLGD „PB” z dnia 28.09.2020 r.

6. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej oraz uchwał i wniosków.

7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2020 r.,

  1. rzeczowego
  2. finansowego

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2020 r.,

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2020 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2020 r.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2020 r.,

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2020 r.

13. Przerwa kawowa, poczęstunek.

14. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB.

15. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania i podziału funkcji między Członków Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB.

16. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD PB.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD PB.

18. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania Rady Stowarzyszenia RLGD PB.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia RLGD PB.

20 Informacja Dyrektora biura na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014­2020,

21. Dyskusja i wolne wnioski,

22. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Walnym Zebraniem Członków u księgowej stowarzyszenia.

Osoby reprezentujące: jst (powiat, gminy), organizacje pozarządowe, spółki, podmioty gospodarcze, chcące wziąć udział w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a nie posiadające prawa do ich reprezentacji powinny przed wyznaczonym terminem WZC dostarczyć do biura RLGD PB, lub złożyć w sekretariacie WZC bezpośrednio przed jego rozpoczęciem właściwe pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji i udziału w wyborach.

Uwaga

W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066), informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków RLGD PB, każdy zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych.

Zarząd RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Załącznik:

-

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież