Najnowsze Wiadomości :
: Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII integracyjna impreza dla osób niepełnosprawnych pn. "Wielkie Rybobranie 2021". Pomimo padającego deszczu w : W dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca br. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” podpisała umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Rycki na r : 8 czerwca uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z wychowawczynią i opiekunem  wybrali się na pieszą wycieczkę ścieżką przyrodniczą "S : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 07 czerwca 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku będzie można składać wnioski o dof : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwośc : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwoś : Szanowni Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał z nami aneks nr 9 do Umowy Ramowej wraz z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmon : Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Doradca ds. projektów w Biurze RLGD-PB Łupawsko 12, 77-116 Czarna : Szanowni Państwo, Przewidywana alokacja środków w naborach uzupełniających przewidzianych do ogłoszenia w pierwszym półroczu 2021 r.  przedstawia się następując

Nasze Imprezy

Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more
Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

W dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca br. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” podpisała umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Rycki na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się przy siedzibie w Łupawsku.

Termin realizacji zadania określono na dzień 16 lipca br.

W ogłoszonym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej wpłynęło łącznie 9 ofert, kryterium wyboru najkorzystniejszej była najniższa cena – 100%. Pan Krzysztof Rycki złożył ofertę o wartości 8 900 zł brutto i była to najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Rozbiórka budynku gospodarczego jest pierwszym etapem planowanego do realizacji przez Rybacką Lokalna Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie” zadania pn.; „Rozbudowa Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach  Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Bank genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem.” Projektowany budynek: „banku genów..” składał się będzie z dwóch kondygnacji nadziemnych. Na parterze zaprojektowane zostały pomieszczenie ekspozycyjne „banku genów gatunków ginących” z akwariami dla gatunków ryb słodkowodnych i skorupiaków i pomieszczenie obsługi technicznej. Na poddaszu znajdować się będą trzy pomieszczenia obsługi turystycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Planowany obiekt stanowi istotny element infrastruktury związanej z dalszą rozbudową  i rozwojem szlaku turystycznego jakim jest Północny Szlak Rybacki. W efekcie zostanie on znacząco unowocześniony w harmonii z istniejącą infrastrukturą, wzrośnie jego atrakcyjność i ranga jako szlaku rybackiego. Dzięki budowie „banku genów” możliwą stanie się hodowla i rozród takich ginących gatunków jak np.: karaś złocisty, rak szlachetny, różanka, minóg strumieniowy i rzeczny, miętus wraz z możliwością prowadzenia zarybień  na bazie pozyskanego i wychodowanego materiału zarybieniowego. Obiekt ten będzie w pełni dostępny dla obsługi ruchu turystycznego, planuje się na bazie banku genów działalność edukacyjną obrazującą miedzy innymi: znaczenie sektora rybackiego dla rozwoju gospodarki regionu oraz zasady racjonalnego korzystania z zasobów rzek i jezior w celu ich ochrony i poszanowania środowiska przyrodniczego.

Na obecnym etapie została już opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez wyłonionego w dodrze zapytania ofertowego wykonawcę - Pracownię Projektową ARCH-ERS sp. z o.o. z siedzibą w Miastku, dokonano także zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bytowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Kolejnym etapem będą prace związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków PO RYBY 2024-2020.

Tego rodzaju przedsięwzięcia nie zaplanowano dotychczas w skali obszaru RLGD PB i dotychczasowej współpracy w ramach Północnego Szlaku Rybackiego. Jest to przedsięwzięcie w pełni innowacyjne umożliwiające m.in.: turystom, wczasowiczom, dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, mieszkańcom zapoznanie się z problematyką racjonalnej gospodarki rybackiej, zasadami prowadzenia gospodarki rybackiej, gatunkami rodzimej fauny zagrożonymi wyginięciem i objętej szczególnymi formami ochrony, poznanie rodzimej lokalnej przyrody i zasad jej poszanowania i ochrony.

„Bank genów” będzie więc nie tylko obiektem stanowiącym atrakcyjną infrastrukturę turystyczną istotnie wpływającą na wzrost ruchu turystycznego na obszarze RLGD PB i Północnego Szlaku Rybackiego, będzie także obiektem, który pozwoli na realizację funkcji edukacyjnej i poznawczej bezpośrednio związanej z rybactwem i pielęgnowaniem tradycji rybackich na obszarze RLGD PB.\

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież