Najnowsze Wiadomości :
: Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek : Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan Prądzyński wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania Pojezierze Bytowskie i Kołem PZW Bytów zorganizował w dniu : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W 2021 roku Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi" obchodzi 40-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu zaplanowaliśmy dla zainteresowanych szereg spotkań. W większości : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatny Webinar informacyjny nt. "Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027". : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje kolejną- II edycję konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni". : W związku z realizacją przez Gminę Potęgowo wydarzenia „Festyn tradycji i smaków w  Gminie Potęgowo”, Wójt Gminy Potęgowo oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury : W dniu 19 lipca 2021 r. zakończyła się ocena i wybór do dofinansowania przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” wniosków złożonych w : Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia ok : 3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze Jeleń w Bytowie Zarząd Koła PZW w Bytowie przy współpracy z RLGD - Pojezierze Bytowskie zorganizował młod

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

W dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca br. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” podpisała umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Rycki na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się przy siedzibie w Łupawsku.

Termin realizacji zadania określono na dzień 16 lipca br.

W ogłoszonym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej wpłynęło łącznie 9 ofert, kryterium wyboru najkorzystniejszej była najniższa cena – 100%. Pan Krzysztof Rycki złożył ofertę o wartości 8 900 zł brutto i była to najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Rozbiórka budynku gospodarczego jest pierwszym etapem planowanego do realizacji przez Rybacką Lokalna Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie” zadania pn.; „Rozbudowa Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach  Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Bank genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem.” Projektowany budynek: „banku genów..” składał się będzie z dwóch kondygnacji nadziemnych. Na parterze zaprojektowane zostały pomieszczenie ekspozycyjne „banku genów gatunków ginących” z akwariami dla gatunków ryb słodkowodnych i skorupiaków i pomieszczenie obsługi technicznej. Na poddaszu znajdować się będą trzy pomieszczenia obsługi turystycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Planowany obiekt stanowi istotny element infrastruktury związanej z dalszą rozbudową  i rozwojem szlaku turystycznego jakim jest Północny Szlak Rybacki. W efekcie zostanie on znacząco unowocześniony w harmonii z istniejącą infrastrukturą, wzrośnie jego atrakcyjność i ranga jako szlaku rybackiego. Dzięki budowie „banku genów” możliwą stanie się hodowla i rozród takich ginących gatunków jak np.: karaś złocisty, rak szlachetny, różanka, minóg strumieniowy i rzeczny, miętus wraz z możliwością prowadzenia zarybień  na bazie pozyskanego i wychodowanego materiału zarybieniowego. Obiekt ten będzie w pełni dostępny dla obsługi ruchu turystycznego, planuje się na bazie banku genów działalność edukacyjną obrazującą miedzy innymi: znaczenie sektora rybackiego dla rozwoju gospodarki regionu oraz zasady racjonalnego korzystania z zasobów rzek i jezior w celu ich ochrony i poszanowania środowiska przyrodniczego.

Na obecnym etapie została już opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez wyłonionego w dodrze zapytania ofertowego wykonawcę - Pracownię Projektową ARCH-ERS sp. z o.o. z siedzibą w Miastku, dokonano także zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bytowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Kolejnym etapem będą prace związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków PO RYBY 2024-2020.

Tego rodzaju przedsięwzięcia nie zaplanowano dotychczas w skali obszaru RLGD PB i dotychczasowej współpracy w ramach Północnego Szlaku Rybackiego. Jest to przedsięwzięcie w pełni innowacyjne umożliwiające m.in.: turystom, wczasowiczom, dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, mieszkańcom zapoznanie się z problematyką racjonalnej gospodarki rybackiej, zasadami prowadzenia gospodarki rybackiej, gatunkami rodzimej fauny zagrożonymi wyginięciem i objętej szczególnymi formami ochrony, poznanie rodzimej lokalnej przyrody i zasad jej poszanowania i ochrony.

„Bank genów” będzie więc nie tylko obiektem stanowiącym atrakcyjną infrastrukturę turystyczną istotnie wpływającą na wzrost ruchu turystycznego na obszarze RLGD PB i Północnego Szlaku Rybackiego, będzie także obiektem, który pozwoli na realizację funkcji edukacyjnej i poznawczej bezpośrednio związanej z rybactwem i pielęgnowaniem tradycji rybackich na obszarze RLGD PB.\

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież