Najnowsze Wiadomości :
: Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII integracyjna impreza dla osób niepełnosprawnych pn. "Wielkie Rybobranie 2021". Pomimo padającego deszczu w : W dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca br. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” podpisała umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Rycki na r : 8 czerwca uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z wychowawczynią i opiekunem  wybrali się na pieszą wycieczkę ścieżką przyrodniczą "S : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 07 czerwca 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku będzie można składać wnioski o dof : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwośc : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwoś : Szanowni Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał z nami aneks nr 9 do Umowy Ramowej wraz z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmon : Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Doradca ds. projektów w Biurze RLGD-PB Łupawsko 12, 77-116 Czarna : Szanowni Państwo, Przewidywana alokacja środków w naborach uzupełniających przewidzianych do ogłoszenia w pierwszym półroczu 2021 r.  przedstawia się następując

Nasze Imprezy

Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more
Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie pn.

„Dźwignia do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa.

RLGD Pojezierze Bytowskie jako Partner umowy rozpoczęła realizację swojego zadania z dniem ogłoszenia naboru, w lipcu 2020 r. W terminie od 22.07.2020 r. do 04.08.2020 r. wpływały wnioski od przedsiębiorców z terenu Powiatu Bytowskiego o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym. W dniu 21.08.2020 r. zebrała się Komisja, która dokonała oceny wniosków i ogłoszono listę rankingową wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone i mieściły się w limicie środków. Podpisano osiem umów z przedsiębiorcami na 23 000 zł każda oraz dodatkowo na półroczne refundowanie kosztów poniesionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego (łącznie ponad 65 tys. zł).  Jeden z pracodawców wycofał się z podpisania umowy.

Po wyposażeniu/doposażeniu stanowiska pracy i rozliczeniu się z poniesionych kosztów przez pracodawcę, dostarczeniu umów o pracę z uczestnikami projektu - osobami bezrobotnymi dokonano kontroli stanowisk pracy i wypłacono refundację. Pracodawca w okresie do 6 miesięcy składał wnioski o zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoje zadanie partnerskie w projekcie z końcem kwietnia 2021 r.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zaproszenia do współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu przez Powiat Bytowski – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, a w szczególności z faktu, że dzięki tej współpracy udało nam się doposażyć łącznie 9 stanowisk pracy i refundować przez okres 6 miesięcy zatrudnienie osób bezrobotnych, które podjęły pracę na tych stanowiskach przedsiębiorcom z terenu Powiatu Bytowskiego.

  • Nauczyciel
  • Zagęszczarka E-project zgs25r
  • Zestaw interaktywny (3)
  • pracownik

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież