Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwośc : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwoś : Szanowni Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał z nami aneks nr 9 do Umowy Ramowej wraz z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmon : Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Doradca ds. projektów w Biurze RLGD-PB Łupawsko 12, 77-116 Czarna : Szanowni Państwo, Przewidywana alokacja środków w naborach uzupełniających przewidzianych do ogłoszenia w pierwszym półroczu 2021 r.  przedstawia się następując : Kierunek Rybactwo w 2019 roku został transferowany na Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie (Zarządzenie nr 72/2019 Rektora UWM w Olsztynie). : Szanowni Państwo, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” planuje przeprowadzenie w pierwszym półroczu 2021 r. naborów uzupełniających dla następ : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 13 kwietnia 2021 r. : Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” składa

Nasze Imprezy

Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Kierunek Rybactwo w 2019 roku został transferowany na Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie (Zarządzenie nr 72/2019 Rektora UWM w Olsztynie).

Zmiana ta była wynikiem wdrożenia zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku oraz powstaniem nowej dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo. W tym czasie została utworzona nowa Katedra Ichtiologii i Akwakultury na WBZ, która obecnie skupia grupę wybitnych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych - specjalistów w zakresie rybactwa.

W związku z niskim zainteresowaniem kierunkiem Rybactwo, postanowiliśmy zmienić program studiów i dostosować go do potrzeb rynku pracy, nie zapominając przy tym o wspaniałej, ponad 65-letniej tradycji kształcenia ICHTIOLOGÓW w Olsztynie. Po wielu konsultacjach z osobami związanymi bezpośrednio z branżą rybacką, opracowaliśmy nowy program studiów Ichtiologia i Akwakultura, w którym zostały uwzględnione nowoczesne trendy z zakresu ichtiologii i akwakultury.

Oznacza to, iż kierunek Ichtiologia i akwakultura (dawniej Rybactwo) zachowuje swój status i nadal będzie funkcjonować w strukturach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kształcąc studentów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Dodatkowo kierunek rybacki wzbogacił swój potencjał naukowo- badawczy o kadrę specjalizującą się w naukach zootechnicznych, jak również zachował nowoczesne zaplecze w postaci laboratoriów, hal technologicznych Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

Współczesne rybactwo to nie tylko chów i hodowla ryb, ale także działania z zakresu ochrony środowiska, dbałość o jakość wód, prace ukierunkowane na zachowanie bioróżnorodności fauny i flory naszych akwenów, a także wykorzystanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w monitoringu środowiska.

Zachęcamy zatem serdecznie wszystkich interesujących się ichtiologią, akwakulturą, akwarystyką, wędkarstwem, ochroną przyrody do studiowania na kierunku Ichtiologia i Akwakultura na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pragniemy również prosić wszystkich Państwa o pomoc w rozpropagowaniu informacji w całej społeczności.

Serdecznie zachęcamy do przejrzenia i zaznajomienia się z ww. ofertą Uniwersytetu pod linkiem:  http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/ichtiologia-i-akwakultura#axzz5y53yFrmz

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież