Najnowsze Wiadomości :
: Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII integracyjna impreza dla osób niepełnosprawnych pn. "Wielkie Rybobranie 2021". Pomimo padającego deszczu w : W dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca br. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” podpisała umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Rycki na r : 8 czerwca uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z wychowawczynią i opiekunem  wybrali się na pieszą wycieczkę ścieżką przyrodniczą "S : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 07 czerwca 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku będzie można składać wnioski o dof : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwośc : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwoś : Szanowni Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał z nami aneks nr 9 do Umowy Ramowej wraz z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmon : Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Doradca ds. projektów w Biurze RLGD-PB Łupawsko 12, 77-116 Czarna : Szanowni Państwo, Przewidywana alokacja środków w naborach uzupełniających przewidzianych do ogłoszenia w pierwszym półroczu 2021 r.  przedstawia się następując

Nasze Imprezy

Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more
Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałek) pierwszy termin o godz. 1500 drugi termin o godz. 1530

w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie (sala widowiskowa), Trzebielino, ul. Pomorska 24, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wystąpienie Prezesa,

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.,

6. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej,

7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2019 r.,

  • rzeczowego
  • finansowego

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD  PB  za 2019 r.,

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2019 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2019 r.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2019 r.,

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2019 r.,

13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej,

  1. Wybór członka Komisji Rewizyjnej
  2. Przerwa na ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
  3. Zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej

14. Informacja Prezesa i Dyrektora biura na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,

15. Dyskusja i wolne wnioski,

16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Walnym Zebraniem Członków u księgowej stowarzyszenia.

Uwaga

W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066), informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków RLGD PB, każdy zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych.

                                                                 

Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Władysław Pędziwiatr

Załączniki:

-

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież