Zakończyła się ocena wniosków w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym złożonych w naborze  22.07.2020 r. do 04.08.2020 r.

Poniżej prezentujemy wyniki naboru.

Załącznik:

 

-