Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 202 : Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” – stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udz : Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego organizuje konkurs fotograficzny poświęcony tematyce unijnej pn. „Tu jest moje mi : Zakończyła się ocena wniosków złożonych w naborze 10.07-04.09.2020 r. Łącznie wpłynęło 23 wnioski w sześciu przedsięwzięciach. : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałe : Zakończyła się ocena wniosków w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudni : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 10 lipca 2020 roku do 04 września 2020 roku będzie można składać wnioski o dofi : W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 3 września 2020 r. poświęcone możliwościom pozys : Szanowni Państwo, zapraszamy do podzielenia się opinią na temat aktywności społecznej i relacji miedzy ludźmi w Państwa miejscu zamieszkania. Badanie prowadzone

Nasze Imprezy

Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066),

każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników do telefonicznego umówienia terminu i godziny złożenia wniosku w siedzibie RLGD PB z pracownikiem biura RLGD PB, nr tel. 59 822 12 50 (w godz. od 700 do 1500).

W związku z tym, iż zgodnie z kryteriami oceny operacji w przypadku uzyskania przez wnioski tej samej liczby punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku (wniosek złożony wcześniej uzyskuje pomoc w pierwszej kolejności, a następnie zgodnie z zachowaniem tej zasady każdy kolejny złożony po nim) przyjmuje się, że umówione przez Wnioskodawcę telefonicznie termin i godzina złożenia wniosku zaakceptowane przez pracownika biura RLGD PB, są terminem złożenia wniosku z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca stawi się w tym terminie w biurze RLGD PB i złoży wniosek. Brak stawiennictwa w umówionym terminie powoduje automatycznie konieczność umówienia przez Wnioskodawcę kolejnego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy proponowany przez Wnioskodawcę termin złożenia wniosku jest już zarezerwowany przez innego Wnioskodawcę, pracownik biura RLGD PB zaproponuje kolejny najbliższy możliwy termin złożenia wniosku, który jeżeli zostanie zaakceptowany przez Wnioskodawcę przyjmuje się za umówiony termin złożenia wniosku o dofinansowanie.

RLGD PB prowadzi rejestr rozmów telefonicznych z Wnioskodawcami w celu umówienia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przypominamy, że Wnioskodawca podczas składania wniosku o dofinansowanie w siedzibie RLGD PB zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 04. 09. 2020 r. (piątek) o godz. 1500

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież