Najnowsze Wiadomości :
: Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §12 ust. 5 i §13 ust.. 13, lit. f i g Statutu Stowarzyszenia Rybacka : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium „Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. : W dniu 07 października 2021 r. nowowybrany Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" odbył swoje pierwsze posiedzenie. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W dniu 24 września 2021r. w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowski : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek : Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan Prądzyński wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania Pojezierze Bytowskie i Kołem PZW Bytów zorganizował w dniu : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W 2021 roku Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi" obchodzi 40-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu zaplanowaliśmy dla zainteresowanych szereg spotkań. W większości : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatny Webinar informacyjny nt. "Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027".

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066),

każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników do telefonicznego umówienia terminu i godziny złożenia wniosku w siedzibie RLGD PB z pracownikiem biura RLGD PB, nr tel. 59 822 12 50 (w godz. od 700 do 1500).

W związku z tym, iż zgodnie z kryteriami oceny operacji w przypadku uzyskania przez wnioski tej samej liczby punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku (wniosek złożony wcześniej uzyskuje pomoc w pierwszej kolejności, a następnie zgodnie z zachowaniem tej zasady każdy kolejny złożony po nim) przyjmuje się, że umówione przez Wnioskodawcę telefonicznie termin i godzina złożenia wniosku zaakceptowane przez pracownika biura RLGD PB, są terminem złożenia wniosku z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca stawi się w tym terminie w biurze RLGD PB i złoży wniosek. Brak stawiennictwa w umówionym terminie powoduje automatycznie konieczność umówienia przez Wnioskodawcę kolejnego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy proponowany przez Wnioskodawcę termin złożenia wniosku jest już zarezerwowany przez innego Wnioskodawcę, pracownik biura RLGD PB zaproponuje kolejny najbliższy możliwy termin złożenia wniosku, który jeżeli zostanie zaakceptowany przez Wnioskodawcę przyjmuje się za umówiony termin złożenia wniosku o dofinansowanie.

RLGD PB prowadzi rejestr rozmów telefonicznych z Wnioskodawcami w celu umówienia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przypominamy, że Wnioskodawca podczas składania wniosku o dofinansowanie w siedzibie RLGD PB zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 04. 09. 2020 r. (piątek) o godz. 1500

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież