Najnowsze Wiadomości :
:  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich z uwagi na dalsze zagrożenie możliwością zaradzenia się wirusem COVID-19 w miarę możliwości prosimy o wcześn : W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus) i koniecznością podejmowania działań zapobiegawczych oraz w tro : W związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegających  rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że od dnia 16.03.2020 do odwołania wprowadzamy :  Ze względu nie nieprzewidzianą awarię prądu w budynku, w którym mieści się Rybacka Lokalna Grupa Działania – Pojezierze Bytowskie, mogą występować problemy z ł : W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą do beneficjentów, wnioskodawców (oraz innych instyt : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 17.04.2020 r. (piątek) pie : W tłusty czwartek, 20 lutego 2020 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w Łupawsku odbyło się spotkanie analityczno-refleks : Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. : Szanowni Państwo W związku ze zobowiązaniem RLGD PB do przeprowadzania na początku każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego k : Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne po 30 roku życia do udziału w projekcie "Dźwignia do zatrudnienia".

Nasze Imprezy

10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more
Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 17.04.2020 r. (piątek) pierwszy termin o godz. 1600 drugi termin o godz. 1615 budynku Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.
 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2019 r.
 • rzeczowego
 • finansowego
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD  PB  za 2019 r.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2019 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2019 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2019 r.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2019 r.
 6. Informacja na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad

 

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Walnym u księgowej stowarzyszenia.

 

Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Władysław Pędziwiatr

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież