Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 202 : Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” – stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udz : Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego organizuje konkurs fotograficzny poświęcony tematyce unijnej pn. „Tu jest moje mi : Zakończyła się ocena wniosków złożonych w naborze 10.07-04.09.2020 r. Łącznie wpłynęło 23 wnioski w sześciu przedsięwzięciach. : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałe : Zakończyła się ocena wniosków w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudni : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 10 lipca 2020 roku do 04 września 2020 roku będzie można składać wnioski o dofi : W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 3 września 2020 r. poświęcone możliwościom pozys : Szanowni Państwo, zapraszamy do podzielenia się opinią na temat aktywności społecznej i relacji miedzy ludźmi w Państwa miejscu zamieszkania. Badanie prowadzone

Nasze Imprezy

Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 17.04.2020 r. (piątek) pierwszy termin o godz. 1600 drugi termin o godz. 1615 budynku Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.
 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2019 r.
 • rzeczowego
 • finansowego
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD  PB  za 2019 r.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2019 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2019 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2019 r.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2019 r.
 6. Informacja na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad

 

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Walnym u księgowej stowarzyszenia.

 

Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Władysław Pędziwiatr

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież