W dniu 17 kwietnia 2019 roku w siedzibie RLGD-PB w Łupawsku odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”.

W porządku obrad mieściły się przede wszystkim sprawozdania z działalności stowarzyszenia oraz podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania. Udzieliło również absolutorium Zarządowi.

Poza tym przegłosowano kilka uchwał między innymi uzupełniającej skład Rady RLGD-PB oraz zatwierdzono kandydatkę na Wiceprzewodniczącego Rady RLGD-PB.