Nasze Imprezy

Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Wielkie łowienie podczas ...
W dniach 1-3 maja 2017 roku na trzech jeziorach odbył się I ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – turystycznego działającego w trzech placówkach oświatowych w gminie Borzytuchom (SP Niedarzyno, ZP Borzytuchom i SP Dąbrówka).

W każdej placówce będzie działała grupa uczniów pod przewodnictwem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Grupa będzie miała regularne zajęcia pozalekcyjne polegające m.in. na tworzeniu bazy danych dotyczącej fauny i flory na terenie Gminy Borzytuchom, czystości wód obszaru LGR, analizowaniu zagrożeń ekologicznych, podkreślaniu walorów turystycznych naszego regionu, prezentacji swoich osiągnięć w dostępnych mediach i na stronach szkoły, organizacji i uczestnictwie w konkursach o tematyce ekologicznej, współpracy z instytucjami zajmującymi się wymienionymi zagadnieniami.

Dodaj komentarz