Najnowsze Wiadomości :
: Z dniem 13 marca br. zakończył się proces naboru wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego prz : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 21 marca (w Słupsku) oraz 22 marca (w Bytowi : RLGD PB zaprasza na spotkanie w dniu 23 marca 2018 roku(piątek) do siedziby Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" w Łupawsku. : W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że ZA OSOBĘ FIZYCZNĄ UWAŻA SIĘ OSOBĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (CEiDG). : W związku z licznymi zapytaniami Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” informuje, że samorządy lokalne mogą same potwierdzać za zgodność z oryg : Szanowni Państwo, w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie, odbędzie się KONFERENCJA EDUKACYJNA „AKWAKULTURA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” podczas V : We wtorek, 27 lutego 2018 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w Łupawsku odbyły się warsztaty analityczno-refleksyjne. : Od dzisiaj, tj. 26 lutego 2018 roku (poniedziałek), od godziny 7.00 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie“ przyjmuje wnioski do dofinansowania n : Rybacka Lokalna Grupa Działa nia „Pojezierze Byt owskie”ma zaszczyt zaprosić Państwana udział w warsztacie analityczno-refleksyjnym, który odbędzie się dnia 27 : W zestawie dokumentów dotyczących informacji o planowanych naborach we wszystkich przedsięwzięciach w KRYTERIACH WYBORU OPERACJI został podlinkowany niewłaściwy

Nasze Imprezy

Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Wielkie łowienie podczas ...
W dniach 1-3 maja 2017 roku na trzech jeziorach odbył się I ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Restrukturyzacja technologiczna obiektu chowu i hodowli ryb

Operacja polega na restrukturyzacji technologicznej oczyszczania wody w dwóch kompleksach recyrkulacyjnych hodowli ryb poprzez zamianę nieefektywnej technologii sedymentacji zawiesiny w wydzielonych częściach basenów hodowlanych na mechaniczne filtry mikrosita, w których zawiesina oddzielana jest od wody mechanicznie i usuwana poza recyrkulację.

Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z małą architekturą w wpisanym do rejestru zabytków parku w Wiatrołomie.

W ramach operacji planuje się wykonać zagospodarowanie terenu parku w Wiatrołomie, który znajduje się w rejestrze zabytków. Ma ono polegać na odbudowie ścieżek spacerowych po obu stronach cieku wodnego przebiegającego przez park wraz z utworzeniem na szlakach miejsc odpoczynku w postaci ławeczek, ławkostołów oraz wiat drewnianych.

Dieta bogatsza w rybę

Dieta bogatsza w rybę – impreza plenerowa promująca znaczenie spożycia ryb śródlądowych i obszaru LSROR oraz utworzenie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży z zakresu wędkarstwa, tradycji rybackich i zdrowego odżywiania.

Wzmocnienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Jeleń w Bytowie

Operacja obejmuje zagospodarowanie terenu nad jez. Jeleń w Bytowie elementami infrastruktury turystycznej, placem zabaw oraz remont i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zaplecza sanitarnego.

Przebudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Niepoględzie, gmina Dębnica Kaszubska

Przedmiotem projektu jest przebudowa starego budynku magazynowego, odwodnienie boiska sportowego oraz organizacja imprezy promującej obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie.