Najnowsze Wiadomości :
: Już po raz trzeci Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie zorganizowała w Łupawsku wernisaż wystawy malarskiej. Tym razem swoje prace w siedzibie RLGD PB wystawiła P : Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” wśród różnej aktywizacji pamięta również o najmłodszych wędkarzach a właściwie o kandydatach na wędkarzy. : Zapraszamy na wernisaż który odbędzie się 11 sierpnia 2018 roku o godz. 11:00 w Siedzibie Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie w Łupawsku. O swojej pasji i nama : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : Miło nam poinformować, że w dniach 11-31 sierpnia 2018 roku w siedzibie Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” w Łupawsku będzie eksponowana wystawa malarstwa Pan : Szanowni Państwo - w naszym biurze w Łupawsku mamy czasowy problem z połączeniami telefonicznymi wychodzącymi i przychodzącymi. Trwa usuwanie problemów technicz : Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” : W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 : W ostatni weekend czerwca 2018 w Łupawsku gościli kolejni goście. Tym razem była to grupa osób z niepełnosprawnością wraz z rodzicami i opiekunami. : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor biura w wymiarze etatu: pełnym w biurze RLGD Łupawsko 12,

Nasze Imprezy

Wernisaż wystawy ...
Już po raz trzeci Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Restrukturyzacja technologiczna obiektu chowu i hodowli ryb

Operacja polega na restrukturyzacji technologicznej oczyszczania wody w dwóch kompleksach recyrkulacyjnych hodowli ryb poprzez zamianę nieefektywnej technologii sedymentacji zawiesiny w wydzielonych częściach basenów hodowlanych na mechaniczne filtry mikrosita, w których zawiesina oddzielana jest od wody mechanicznie i usuwana poza recyrkulację.

Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z małą architekturą w wpisanym do rejestru zabytków parku w Wiatrołomie.

W ramach operacji planuje się wykonać zagospodarowanie terenu parku w Wiatrołomie, który znajduje się w rejestrze zabytków. Ma ono polegać na odbudowie ścieżek spacerowych po obu stronach cieku wodnego przebiegającego przez park wraz z utworzeniem na szlakach miejsc odpoczynku w postaci ławeczek, ławkostołów oraz wiat drewnianych.

Dieta bogatsza w rybę

Dieta bogatsza w rybę – impreza plenerowa promująca znaczenie spożycia ryb śródlądowych i obszaru LSROR oraz utworzenie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży z zakresu wędkarstwa, tradycji rybackich i zdrowego odżywiania.

Wzmocnienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Jeleń w Bytowie

Operacja obejmuje zagospodarowanie terenu nad jez. Jeleń w Bytowie elementami infrastruktury turystycznej, placem zabaw oraz remont i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zaplecza sanitarnego.

Przebudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Niepoględzie, gmina Dębnica Kaszubska

Przedmiotem projektu jest przebudowa starego budynku magazynowego, odwodnienie boiska sportowego oraz organizacja imprezy promującej obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie.