Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" przypomina wszystkim członkom o wpłacaniu składek członkowskich.

Read more