Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” zaprasza przedstawicieli: : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” ogłasza nabór wniosków do wspólnej realizacji „Planu Komunikacji” w roku 2020. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 22 października 2019 r. dotyczące możliwości p : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” oraz partnerzy zapraszają do udziału w spacerze krajobrazowym w dniu 19 : W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego Stowarzyszenia. Był to okres ciężkiej, intensywnej, ale przede wszystkim sympatycznej i efektywnej wsp : Zakończyła się ocena wniosków złożonych w naborze 29.07-06.09.2019 r. Łącznie wpłynęło 12 wniosków w trzech przedsięwzięciach. : W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych z okazji obchodów 10-lecia funkcjonowania  Rybackiej :  W związku z realizacją przez Gminę Czarna Dąbrówka wydarzenia „Letni festyn z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie”, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zap : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniu 6 września 2019 roku zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na przedsięwz

Nasze Imprezy

10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more
Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” zaprasza przedstawicieli:

- sektora publicznego (samorządowego)

- sektora rybackiego

-sektora gospodarczego (przedsiębiorców)

- sektora społecznego (organizacje pozarządowe, osoby fizyczne)

Członków Rady i Komisji Rewizyjnej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie”

Na spotkanie analityczno-informacyjne dotyczące zmian w Strategii w zakresie wskaźników  dotyczących ogłoszenia naborów w grudniu 2019 r. dla następujących przedsięwzięć:

1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB;

2.1.1. Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy  środowiska i jego elementów w tym: restytucja   cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior,  przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii;

2.1.2. Rozwój świadomości ekologicznej;

2.2.1. Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i  rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką;

2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych,  kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich  (likwidacja barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15. 11. 2019 r. (piątek) o godz. 16:00 w budynku Centrum Edukacji
i Promocji w Łupawsku, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież