Najnowsze Wiadomości :
: Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. : Szanowni Państwo W związku ze zobowiązaniem RLGD PB do przeprowadzania na początku każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego k : Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne po 30 roku życia do udziału w projekcie "Dźwignia do zatrudnienia". : Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość w ciepłej, rodzinnej atmosferze z bliskimi. : Informujemy, że w od dnia 23 grudnia 2019 roku do 3 stycznia 2020 roku biuro RLGD-PB w Łupawsku będzie nie czynne z powodu przerwy świątecznej. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” zaprasza przedstawicieli: : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” ogłasza nabór wniosków do wspólnej realizacji „Planu Komunikacji” w roku 2020. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 22 października 2019 r. dotyczące możliwości p : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” oraz partnerzy zapraszają do udziału w spacerze krajobrazowym w dniu 19

Nasze Imprezy

10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more
Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” ogłasza nabór wniosków do wspólnej realizacji „Planu Komunikacji” w roku 2020.

Wnioski można składać w następujących kategoriach:

  1. Współorganizacja wędkowania osób niepełnosprawnych: 1 impreza – budżet 500,00 zł
  2. Zawody wędkarskie – współorganizacja – 3 imprezy – budżet 1 500,00 zł
  3. Współorganizacja szkółki wędkarskiej – 1 grupa – budżet 1 500,00 zł
  4. Współorganizacja konferencji o tematyce rybackiej – 1 konferencja – budżet 1 000,00 zł

Umotywowane wnioski wraz z budżetem i zakresem rzeczowo-finansowym, należy złożyć osobiście lub przesyłką poleconą, kurierską do biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka do dnia 22. 11. 2019 r. do godz. 15:00.

Wnioski należy składać na drukach własnych zwierających: opis imprezy, datę organizacji, budżet, zestawienie rzeczowo-finansowe oraz prognozowaną liczbę uczestników.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O dacie wpływu wniosku decyduje data i godzina złożenia w wniosku w siedzibie RLGD PB w Łupawsku.

Zarząd zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru wniosków do dofinasowania w zakresie limitu dostępnych środków i limitu wskaźników realizacji w poszczególnych kategoriach.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież