Najnowsze Wiadomości :

Nasze Imprezy

10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more
Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania” Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, ust. 13, lit. f informuje, że w dniu 31.07.2019 r. o godz.16:00 w Łupawsku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków RLGD „PB” z dn. 17. 04. 2019 r..
  5. Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej.
  6. Uzupełnienie składu Rady RLGD PB
  7. Informacja Prezesa i Dyrektora Biura nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i funkcjonowania Stowarzyszenie w okresie od Walnego Zebrania Członków w dn. 17.04 br.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad

 

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum), ustala się na godz. 16:30.

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr:

67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków u księgowej stowarzyszenia.                                                     

 Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”


                                               

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież