Najnowsze Wiadomości :
: Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniu 6 września 2019 roku zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na przedsięwz : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z okazji obchodów 10-lecia funkcjonowania zaprasza Kolegów Wędkarzy na: Towarzyski Spinningowy Turniej Wę : Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych z okazji obchodów 10-lecia funkcjonowania  Rybackiej Lokalnej Grupy Dz : Dnia 31 lipca 2019 roku w siedzibie RLGD-PB w Łupawsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 29 lipca 2019 roku do 06 września 2019 roku będzie można składać wnioski o dofi : W związku z realizacją przez Gminę Potęgowo wydarzenia „Festyn tradycji i smaków w  Gminie Potęgowo”, Wójt Gminy Potęgowo oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania” Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, ust. 13, lit. f informuje, że w dniu 31.07.2019 r. o godz.16:00 : Szanowni Państwo - Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : Burmistrz Bytowa serdecznie zaprasza na Bytowski Koncert Organowy. Tego lata odbędą się dwa koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się w sobotę, 6 lipca 2019 r. o g

Nasze Imprezy

Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more
Wernisaż wystawy ...
Już po raz trzeci Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania” Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, ust. 13, lit. f informuje, że w dniu 31.07.2019 r. o godz.16:00 w Łupawsku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków RLGD „PB” z dn. 17. 04. 2019 r..
  5. Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej.
  6. Uzupełnienie składu Rady RLGD PB
  7. Informacja Prezesa i Dyrektora Biura nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i funkcjonowania Stowarzyszenie w okresie od Walnego Zebrania Członków w dn. 17.04 br.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad

 

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum), ustala się na godz. 16:30.

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr:

67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków u księgowej stowarzyszenia.                                                     

 Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”


                                               

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież