Najnowsze Wiadomości :

Nasze Imprezy

10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more
Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Szanowni Państwo - Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W związku z wejściem w życie  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja,  objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Zarząd RLGD PB proponuje  wprowadzić następujące zmiany w Procedurach wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (zał. nr 3 do umowy ramowej)  - zwiększenie limitu dostępnych środków do 400 000,00 zł na jednego beneficjenta uprawnionego do rybactwa, który w ramach realizacji Programu wynosił dotychczas 300 000,00 zł na jednego beneficjenta uprawnionego do rybactwa w okresie realizacji Programu zgodnie z §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  i zwrotu pomocy finansowej
na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
w tym koszty bieżące i aktywizacja,  objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze.

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie następujących zmian w zapisach Kart oceny Zgodności z LSR RLGD „Pojezierze Bytowskie” dla przedsięwzięć 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 (zmiany wprowadzono kolorem czerwonym).

Załącznik:

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież