Najnowsze Wiadomości :
: Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi sekretariatu i aktywizacji w Biurze RLGD Ł : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie § 13, ust. 13, lit. f  informuje, że w dniu 17.04.2019 r. o godz.16:0 : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 17 kwietnia 2019 r. poświęcone możliwościom po : W czwartek 28 marca zaszczycili nas wizytą goście z krajów skandynawskich. Była to grupa producentów ryb, która chciała poznać naszych przedsiębiorców trudniący : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozys : Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi sekretariatu i aktywizacji w Biurze RLGD Ł : Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Doradca ds. projektów w Biurze RLGD Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąb : Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do : W dniu 28. 02. 2019 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym w Bytowie nt.: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco s : W czwartek, 21 lutego 2019 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w Łupawsku odbyło się spotkanie analityczno-refleksyjne.

Nasze Imprezy

Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more
Wernisaż wystawy ...
Już po raz trzeci Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie § 13, ust. 13, lit. f  informuje, że w dniu 17.04.2019 r. o godz.16:00  w Łupawsku, odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków RLGD „PB”.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej.
 6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2018 r.
 • rzeczowego
 • finansowego
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD  PB  za 2018 r.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2018 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2018 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2018 r.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2018 r.
 6. Uzupełnienie składu Rady RLGD PB
 7. Zatwierdzenie kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady RLGD PB
 8. Informacja na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad

 

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum), ustala się na godz. 16:30.

Materiały dotyczące obrad Walnego Zebrania Członków znajdują się na stronie internetowej www.rlgd-pb.pl w zakładce „STOWARZYSZENIE/Walne Zebranie Członków”.

 

Informujemy, że zgodnie z § 12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Walnym u księgowej stowarzyszenia.

Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Władysław Pędziwiatr

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież