Najnowsze Wiadomości :
: Szanowni Państwo - w naszym biurze w Łupawsku mamy czasowy problem z połączeniami telefonicznymi wychodzącymi i przychodzącymi. Trwa usuwanie problemów technicz : Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” : W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 : W ostatni weekend czerwca 2018 w Łupawsku gościli kolejni goście. Tym razem była to grupa osób z niepełnosprawnością wraz z rodzicami i opiekunami. : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor biura w wymiarze etatu: pełnym w biurze RLGD Łupawsko 12, : W czwartek, 21 czerwca 2018 roku, odwiedzili nas uczniowie z Jasienia, uczestnicząc w warsztatach ekologicznych. : 20 czerwca 2018 roku w Łupawsku gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niepoględziu. Mali słuchacze zapoznawali się z tajnikami języka kaszubskiego i sposob : Obrzędy, kuchnia, język, stroje, hafty – z tym zapoznawali się uczniowie ze szkoły w Niepoględziu, goszczący we wtorek, 19 czerwca 2018 roku w Łupawsku. : 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” gościliśmy na warsztatach ekologicznych dwie grupy uczniów ze Szkoły : W dniach od 8 do 11 czerwca 2018 roku, pod patronatem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, na łowisku specjalnym ŁYSA POLANA, Zarząd Koła Gminnego PZW Dębnica Kaszubs

Nasze Imprezy

Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Wielkie łowienie podczas ...
W dniach 1-3 maja 2017 roku na trzech jeziorach odbył się I ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor biura w wymiarze etatu: pełnym w biurze RLGD Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka.

  1. Wymagania konieczne:

-  Wykształcenie wyższe,

-  Staż pracy min. 5 lat,

- Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- Stan zdrowia umożliwiający prace na stanowisku

- Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń,

- Doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków UE,

- Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.

- Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy,

- Zdolności organizacyjne,

- Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

- Prawo jazdy kat. B

 

  1. Wymagania pożądane:

- Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- Ukończone kursy, szkolenia związane z realizacją projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- zarządzanie biurem RLGD PB i nadzór nad pracami zespołu pracowników,

- nadzór nad realizacją projektów współpracy,

- realizacja budżetu stowarzyszenia

- sprawozdawczość  merytoryczna

- obsługa Zarządu

 

List motywacyjny, CV, kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż, oświadczenia wskazane w punkcie 1 oraz inne, które kandydat uważa za istotne,  należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 10.07.2018 r., wpisując w temacie wiadomości: „Nabór na stanowisko Dyrektora biura”, lub dostarczyć osobiście do biura RLGD-PB znajdującego się w Łupawsku 12, 77-116 Czarna Dąbrówka w godzinach 7:00-15:00 w dni powszednie.

 

List motywacyjny i CV powinny być podpisane i zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, adres: Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń i Przedsiębiorców pod nr 0000340174, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym numerem NIP: 842-174-29-09, (dalej zwanym „Stowarzyszeniem”).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przystąpienia do przeprowadzenia rekrutacji.
  3. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez odesłanie wiadomości  o treści NIE do otrzymanego e-maila lub przez wysłanie wiadomości na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodaj komentarz