Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 19 kwietnia 2018 r. poświęcone możliwościom po : Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018r. o godz. 14:00 w siedzibie : INFORMUJEMY, ŻE 30 MARCA 2018 ROKU (PIĄTEK) BIURO RYBACKIEJ LGD - „POJEZIERZE BYTOWSKIE” W ŁUPAWSKU BĘDZIE CZYNNE W GODZ. 7.00 – 13.30. : Miło nam powiadomić że 27 marca 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs pt. „Stworki Śmieciorki”. : Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : Zgłoszenia przeszły nasz najśmielsze oczekiwania ! Dostaliśmy aż 224 Stworki Śmieciorki ! Komisja będzie miała mnóstwo pracy a zarazem  ogromny dylemat ! : Z dniem 13 marca br. zakończył się proces naboru wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego prz : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 21 marca (w Słupsku) oraz 22 marca (w Bytowi : RLGD PB zaprasza na spotkanie w dniu 23 marca 2018 roku(piątek) do siedziby Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" w Łupawsku.

Nasze Imprezy

Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Wielkie łowienie podczas ...
W dniach 1-3 maja 2017 roku na trzech jeziorach odbył się I ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Z dniem 13 marca br. zakończył się proces naboru wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach naboru wpłynęły łącznie 33 wnioski na:
- Przedsięwzięcie 1.1.2 - 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 161 982,00 zł dostępna alokacja wynosiła 486 400,00 zł.
- Przedsięwzięcie 1.2.1 - 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 391 161,00 zł, dostępna alokacja wynosiła 530 886,88 zł.
- Przedsięwzięcie 2.1.1  - 13 wniosków   na łączną wnioskowaną kwotę 1 927 648,77 zł., dostępna alokacja wynosiła 1 287 070,00 zł.
- Przedsięwzięcie 2.2.1 – 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę  1 333 548,60 zł., dostępna alokacja wynosiła 1 345 528,00 zł.

- Przedsięwzięcie 2.2.2 – 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę  1 271 851,68 zł., dostępna alokacja wynosiła 1 294 200,00 zł.

Informujemy również, że na Przedsięwzięcie 1.2.2 oraz 1.2.3 nie wpłynął żaden wniosek.

 


Wyniki zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja.

 

 

Dodaj komentarz