Najnowsze Wiadomości :
: Szanowni Państwo - w naszym biurze w Łupawsku mamy czasowy problem z połączeniami telefonicznymi wychodzącymi i przychodzącymi. Trwa usuwanie problemów technicz : Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” : W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 : W ostatni weekend czerwca 2018 w Łupawsku gościli kolejni goście. Tym razem była to grupa osób z niepełnosprawnością wraz z rodzicami i opiekunami. : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor biura w wymiarze etatu: pełnym w biurze RLGD Łupawsko 12, : W czwartek, 21 czerwca 2018 roku, odwiedzili nas uczniowie z Jasienia, uczestnicząc w warsztatach ekologicznych. : 20 czerwca 2018 roku w Łupawsku gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niepoględziu. Mali słuchacze zapoznawali się z tajnikami języka kaszubskiego i sposob : Obrzędy, kuchnia, język, stroje, hafty – z tym zapoznawali się uczniowie ze szkoły w Niepoględziu, goszczący we wtorek, 19 czerwca 2018 roku w Łupawsku. : 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” gościliśmy na warsztatach ekologicznych dwie grupy uczniów ze Szkoły : W dniach od 8 do 11 czerwca 2018 roku, pod patronatem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, na łowisku specjalnym ŁYSA POLANA, Zarząd Koła Gminnego PZW Dębnica Kaszubs

Nasze Imprezy

Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Wielkie łowienie podczas ...
W dniach 1-3 maja 2017 roku na trzech jeziorach odbył się I ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Z dniem 13 marca br. zakończył się proces naboru wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach naboru wpłynęły łącznie 33 wnioski na:
- Przedsięwzięcie 1.1.2 - 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 161 982,00 zł dostępna alokacja wynosiła 486 400,00 zł.
- Przedsięwzięcie 1.2.1 - 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 391 161,00 zł, dostępna alokacja wynosiła 530 886,88 zł.
- Przedsięwzięcie 2.1.1  - 13 wniosków   na łączną wnioskowaną kwotę 1 927 648,77 zł., dostępna alokacja wynosiła 1 287 070,00 zł.
- Przedsięwzięcie 2.2.1 – 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę  1 333 548,60 zł., dostępna alokacja wynosiła 1 345 528,00 zł.

- Przedsięwzięcie 2.2.2 – 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę  1 271 851,68 zł., dostępna alokacja wynosiła 1 294 200,00 zł.

Informujemy również, że na Przedsięwzięcie 1.2.2 oraz 1.2.3 nie wpłynął żaden wniosek.

 


Wyniki zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja.

 

 

Dodaj komentarz