Najnowsze Wiadomości :
: Szanowni Państwo - w naszym biurze w Łupawsku mamy czasowy problem z połączeniami telefonicznymi wychodzącymi i przychodzącymi. Trwa usuwanie problemów technicz : Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” : W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 : W ostatni weekend czerwca 2018 w Łupawsku gościli kolejni goście. Tym razem była to grupa osób z niepełnosprawnością wraz z rodzicami i opiekunami. : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor biura w wymiarze etatu: pełnym w biurze RLGD Łupawsko 12, : W czwartek, 21 czerwca 2018 roku, odwiedzili nas uczniowie z Jasienia, uczestnicząc w warsztatach ekologicznych. : 20 czerwca 2018 roku w Łupawsku gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niepoględziu. Mali słuchacze zapoznawali się z tajnikami języka kaszubskiego i sposob : Obrzędy, kuchnia, język, stroje, hafty – z tym zapoznawali się uczniowie ze szkoły w Niepoględziu, goszczący we wtorek, 19 czerwca 2018 roku w Łupawsku. : 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” gościliśmy na warsztatach ekologicznych dwie grupy uczniów ze Szkoły : W dniach od 8 do 11 czerwca 2018 roku, pod patronatem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, na łowisku specjalnym ŁYSA POLANA, Zarząd Koła Gminnego PZW Dębnica Kaszubs

Nasze Imprezy

Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Wielkie łowienie podczas ...
W dniach 1-3 maja 2017 roku na trzech jeziorach odbył się I ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Przedłużamy rejestrację na dwudniową Konferencję Edukacyjną „AKWAKULTURA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” podczas V Kongresu Rybnego.

Termin: 12-13 kwietnia 2018
Miejsce: centrum konferencyjne Hotelu Sheraton w Sopocie

W programie konferencji m.in.:

- niskointensywna akwakultura i jej wpływ na środowisko naturalne,

- obiekty RAS - technologia i ekonomika,

- eutrofizacja jezior, stan wód płynących,

- zwierzęta rybożerne i ich presja na zasoby naturalne ryb oraz wpływ na ekonomikę hodowli,

- racjonalna gospodarka rybacka na wodach płynących,

- rynek ryb hodowlanych, postawy konsumenckie 

 

Zapewniamy:

- udział w dwudniowych prelekcjach (wygodne i przestronne sale konferencyjne) - sesje tematyczne poświęcone hodowli ryb, a także sesje plenarne V Kongresu Rybnego

- wyżywienie (2 obiady, przerwy kawowe i uroczystą kolację po pierwszym dniu konferencji)

- materiały konferencyjne

 

Zachęcamy do wczesnej rejestracji, spodziewamy się wysokiej frekwencji (noclegi w innych obiektach takich jak Grand Hotel będą dużo droższe niż cena noclegu w Hotelu Sheraton). 

 

Koszt uczestnictwa:

do 9.01.2018 roku -  300,00 zł + 23% VAT* / osobę

od 10.01.2018 roku - 390,00 zł + 23% VAT* / osobę

* wpłata na cele statutowe, stanowi pokrycie kosztów w wysokości nie objętej dofinansowaniem NFOŚiGW

 

Koszty noclegu w Hotelu Sheraton:

Nocleg w pokoju 2 - osobowym ze śniadaniem: 190,00 zł/osobę + 23% VAT

Nocleg w pokoju 1 - osobowym ze śniadaniem:  300,00 zł + 23% VAT

 

Rejestracja:

on-line: www.ekologicznarybawygrywa.pl  lub na załączonym druku.

 

Dodaj komentarz